கதைப்பதிவு செய்த மாதவாரியாகப் படிக்க: November 2022

172 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அப்பம் தின்ற முயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,892
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அது ஒரு மலைக்காடு. ஒரு பெரிய…

ஓநாய் வயிற்றில் ஒரு குட்டி முயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,719
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு காட்டில் ஒரு பெரியமுயல் இருந்தது….

பள்ளிக்கூடத்தில் முயல் குட்டிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,214
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காடு முழுவதும் ஒரே பேச்சாய் இருந்தது….

மரக் கிளையில் ஒரு முயல் குட்டி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,620
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பொழுது விடியும் நேரம். வானத்தில் இருந்த…

பட்டணத்துக்குச் சென்ற குட்டி முயல்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,215
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு காட்டில் ஒரு முயல் இருந்தது….

ஒரு முயல் குட்டி சாபம் போட்டது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,230
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு காட்டில் ஒரு குட்டி முயல்…

பந்தயத்தில் வெள்ளை முயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,100
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்டில் ஒரே கொண்டாட்டமாக இருந்தது. என்ன…

பகைவென்ற சிறு முயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,964
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வேலூருக்குப் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய காடு…

சின்ன முயலும் சிங்க அரசனும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,876
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காவிரியாற்றங்கரையில் ஒரு பெரிய காடு இருந்தது….

இரங்கூன் முயலும் யானை வேட்டையும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,851
 

 (1989ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நமது தமிழ் நாட்டுக்குக் கிழக்கே ஒருபெரிய…