கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: January 2, 2023

11 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நஷ்டமே லாபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,363
 

 (1971ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவள் தன் துணைவியாக வந்து சேராதது…

அனுதாபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,276
 

 (1972ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவன் அப்பாவியாகத் தோற்றம் கொண்டிருந்தான். மனிதக்…

புத்திசாலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,247
 

 (1970ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பார்க்கும் போதே தெரியுதே அவன் புத்திசாலி…

உருப்படாத பயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,273
 

 (1973ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சொக்குப் பயல் தானே! அவன் எங்கே…

அணைந்த பெருமாளின் மனமகிழ்ச்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,238
 

 (1973ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அப்பாவித் தோற்றமுடைய அணஞ்ச பெருமான் உண்மையில்…

மன மாயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,175
 

 (1970ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவனுக்கு அந்த நோய் எப்படி வந்தது…

புரியாத விஷயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,092
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘ஏய் ஏய்!” என்று பதறிப்போய் அலறினார்…

பார்வை பேதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,859
 

 (1973ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மூக்கபிள்ளைக்கு வயது என்ன இருக்கும் என்பது…

கள்ளபார்ட்காரி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,530
 

 (1970ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அந்த ஊர் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது….

பயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,361
 

 (1974ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) செந்திக்கு இரவு நேரங்களில் தெருவில் நடக்கவே…