கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: January 24, 2023

24 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

மன்னிப்பாரா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,191
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “மூர்த்தி, நான் பெற்ற ஒரே பிள்ளை…

ஒரு நாள் இன்பம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,279
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) செங்கதிர்கள் இருளின் வயிற்றைப் பிளந்தெறிந்ததால் அடி…

எழுத்தாளன் நாடி!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,220
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “ஏனப்பா இப்பொழுதெல்லாம் நீ ஒன்றும் எழுதுவதில்லை”…

உரிமை எங்கே?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,634
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காலை மூன்று மணி பறங்கி மலைத்…

துணை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,071
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அர்த்தசாமம் கடந்து விட்ட அகாலவேளை. உலகில்…

காப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,431
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கைகளை மடக்கிக் காப்புக்களை நெஞ்சோடேயே வைத்துப்…

பிரம்ம ஞானி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,191
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வயிரவ கோவிலடி வாசலில் பஸ் ஒன்று…

பிச்சைக்காரி கடன்காரியான கதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,395
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீதி வீதியாக அலைந்து. வீடு வீடாகத்…

மீண்டும் காலை வரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,250
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) லொறி திடீரென்று நின்றது. “திருப்பதி ”…

வெளியேற்றப்பட்டான்!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 838
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்று குளிர் ‘பட பட’ என…