கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 4, 2022

56 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

இழிமொழி பேசிய இளைஞர்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,613
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் உயர்நிலைப்பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் தமது பள்ளி…

பழங்கறி இன்ப அடிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,506
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குன்றை என்னும் ஊரிலே உண்மையறிவின்ப அடி…

கம்பரா? வம்பரா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,605
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆந்தையூர் என்னும் ஊரிலே அம்பர்கிழான் என்…

அறிவு பெற்ற அரசன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,655
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இரண்டு அரசர்களுக்குள் கொடிய பகை மூண்…

மனுநீதிச் சோழனுடைய கூறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,652
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பல ஆண்டுகட்கு முன்பு ஒரு பெரிய…

வெண்ணாகனும் ஔவையாரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,580
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒருநாள் ஒளவையார் ஓர் ஊர் வழியாகச்…

கல்வி பொருள் அளிக்கும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,714
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முன்னாளிலே மதுரையில் நற்றமிழ் நம்பி என்னும்…

திருவடியும் சிற்றுணவும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,744
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே திருவடி என்னும் பெயரையுடைய…

இறந்தொழிந்த மாணவர்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,698
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒருநாள் பல மாணவர்கள் நீர் விளையாடுவதற்கு…

தருமரும் நடுவுநிலைமையும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,760
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பஞ்சபாண்டவர்களில் முதல்வராகிய தருமர் எந்தச் சமயத்திலும்…