கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 4, 2022

56 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

புதுமை மருத்துவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,741
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குவளைக்குளம் என்னும் ஒரு சிற்றூரிலே நாகமணி…

பேகனும் பெருமாளும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,767
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பூந்துறை என்னும் ஊரிலே உடன் பிறந்தார்கள்…

பொய்வழக்காடிய அங்கமுத்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,858
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சேரனூர் என்னும் ஊரிலே அங்கமுத்து என்பவனும்…

அறிஞரின் பழமை நட்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,910
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மாபெரும் புலவராகிய மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை. ஒருநாள் தம்…

பயறுகேட்ட பார்ப்பனன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,641
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இராமபிரான் அயோத்தியில் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருக்குங்…

புதுமையான மனிதர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,597
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே ஒரு செந்தமிழ்ப் புலவர்…

உலகப்பனும் மாணிக்கமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,537
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு சிற்றூரிலே அங்காளம்மன் கோயில் ஒன்று…

இடுக்கணில் சிக்கிய இருவர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,462
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கடற்கரை ஒன்றிலே ஒரு குன்று இருந்தது….

பெருந் திருமாவளவன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,625
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருமாவளவன் என்னும் மன்னன் ஒருவன் முன்னாளில்…

தன்வினை தன்னைச் சுடும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,590
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பஞ்சபாண்டவர் காலத்திலே அத்தினபுரியை அடுத்து ஒரு…