கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 4, 2022

56 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தற்புகழ்ச்சி கொண்ட கண்ணபிரான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,029
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் உயர்நிலைப் பள்ளியிலே கண்ணபிரான் என்…

காட்டு முனிவரும் வீட்டு முனிவரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,096
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு முனிவர் காட்டிலே தவஞ்செய்து கொண்…

ஒளவையாரும் கணக்காயரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,979
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒருநாள் ஒளவையார் ஓர் ஊர்வழியாகச் சென்று…

பலபேர் தலையிட்ட வேலை பாழ்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,837
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) புத்தூர் என்னும் ஊரிலே செங்கண்ணன் என்னும்…

மூர்க்க நண்பன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,945
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சேயூர் என்னும் ஊரிலே இரண்டு சிறுவர்கள்…

பாண்டூர்ப் பல்லவராயன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,797
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முன்னாளிலே பாண்டூர் என்னும் ஊரிலே பல்லவ…

குதிரப்பனன உலகப்பன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,571
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஊங்கனூர் என்னும் ஊரிலே உலகப்பன் என்னும்…

ஒளவையார் திருமண வாழ்த்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,786
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சொற்கள் மிகுதிப்படாமல் சுருக்கமாகவே பேசு தல்…

சூழ்ச்சி வீழ்ச்சியடைந்தது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,339
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மணிபுரம் என்னும் ஊரிலே மாசாத்தன் என்னும்…

அச்சம் அடைந்த அறிஞர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,432
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு புலவர் முதன் முதலாக ஓர்…