கதையாசிரியர்: தேமொழி

32 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அனிச்ச மலர்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,014
 

 (2013ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மணி ஒரு மூன்றேகால் இருக்கலாம். கடைசிப்…

வரவேண்டும் பிள்ளையென்று காத்திருந்தாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,989
 

 (2013ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  “சாந்தி… சாந்தி…. இதப்பாரு கதவத் திற……

ஜினா என்றொரு க்ருயெல்லா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,980
 

 (2013ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அடர்ந்து பெரிய மரங்களாக வளர்ந்து, நல்ல…

மை லிட்டில் ரெட் வேகன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 30, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,261
 

 (2013ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மாற்றுடைகளைத் தோளில் போட்டுக்கொண்டு துவாலையும் கையுமாகக்…

உண்மைக் காதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 28, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,317
 

 (2013ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “வேணாம், வேணாம்.. சிலிண்டரத் தூக்காத ஆனந்தி….

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 26, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,350
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 71 -80 | 81-84 81….

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,230
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 61 -70 | 71-80 |…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,443
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 51-60 | 61-70 | 71-80…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,294
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 41 – 50 | 51…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,386
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 31 – 40 | 41…