கதையாசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம்

40 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,103
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 11-12 | அத்தியாயம் 13-14 13.மீண்டும்…

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,007
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம் 11-12 |…

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,062
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம் 9-10 |…

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,355
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-6 | அத்தியாயம் 7-8 |…

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 22, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,427
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம் 5-6 |…

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,082
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4…

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,893
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 31, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,194
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 17-20 | அத்தியாயம் 21-25 அத்தியாயம்-21 …

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,973
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-16 | அத்தியாயம் 17-20 |…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,471
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-12 | அத்தியாயம் 13-16 |…