கதையாசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம்

44 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நளினி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 5,293
 

 (1959ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 31, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,113
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 17-20 | அத்தியாயம் 21-25 அத்தியாயம்-21 …

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,796
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-16 | அத்தியாயம் 17-20 |…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,164
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-12 | அத்தியாயம் 13-16 |…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,376
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-8 | அத்தியாயம் 9-12 |…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,450
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-4 | அத்தியாயம் 5-8 |…

ஒரு நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 8,939
 

 (2004ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-4 | அத்தியாயம் 5-8 முன்னுரை…

காளி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 9,852
 

 (1999ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஜெர்மன் மூலம்: பால் வான் ஹெய்ஸே …

புழுதித் தேர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 8, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,624
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மேல் நாட்டவருக்கு இந்தியப் பழக்க வழக்கங்களைப்…

தூக்கம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,992
 

 (1955ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நான் போனபோது சுவாமிநாதன் கைகளைப் பின்…