கதையாசிரியர்: எஸ்.பொன்னுத்துரை

54 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

குரு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 519
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘காமத்தை அடக்கி, ஆன்மாவைத் தொல்பரமாகிய பரமாத்மாவுடன்…

நேர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 323
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  எந்த வடிவததிலும் யானேயான அம்சமும் சுலந்து…

திரி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 445
 

  (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘மோட்சம் அடைவதற்கு மானிடர் முன் மூன்று…

வேறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 408
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘நீங்கள் சுவாமியைப் புத்தியால் ஏமாற்றப் பார்க்க,…

சோறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 413
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘படைக்கப்பட்ட பொருளின் தன்மையைப் பொறுத்தல்ல, படைக்கப்…

வழி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 455
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘நம்பிக்கையே கதி; நம்பிக்கையீனம் அழிவின் வழி…..’  அக்கரையை…

பலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 462
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘அதுவே ரிஷிகள் வழிவழி வந்த பக்தித்…

பால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 473
 

  (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘பசுவின் சுவையோ? பாலின் சுவையோ?’ அந்த…

தாய்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 453
 

  (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘….இருட் சிறையிலிருந்து நமக்கு மீட்சி கிட்டப்…

நிறை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 506
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘வைரம் என்பது நிலக்கரியின் இன்னொரு ஸ்திதி,…