கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 6, 2024

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நேரங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 527
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  சட்டையைக் கழற்றி ஆணியில் இன்னும் மாட்டியாகவில்லை. …

சுருதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 515
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  கானம் பெருகிக்கொண்டே வந்து அவனைக் கட்ட…

த்வனி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 515
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கண்ணின் இமையுள், விழிப்பின் முதல் உணர்வாய்க்…

வியூகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 506
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  வீட்டு முகப்பிலிருந்து பிதுங்கிய பால்கனியில் அவன்…

தீபக்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 443
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “யாரது? இன்னிக்கு ஜோலி- ஐயோ சாமியா?…

தரிசனி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 510
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  மூளை முடிச்சிலிருந்து கால் கட்டை விரல்வரை…

பிரிவு (?) பசாரம் (!) 

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 504
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆஹ்-ஹா! ஃபுல் ஹவுஸ் போல இருக்கே!…

மன்னிப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 494
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சாயங்காலம் அப்பா பூஜையில் இருக்கிறார். மேல் முண்டை…

ஏன்?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 442
 

 (1990ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்றும் என்றும்போல் தான் விடிந்தது.  இல்லை….

தயா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 450
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தனை பேரிலும் அவள் தான் அதி…