கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 2, 2024

8 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 203
 

 அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-40 36. கானல் நீர் விசாலமான ஏரியில் காற்றினால் எழுப்பப்பட்ட சிற்றலைகள் நெளிந்து சுருண்டன….

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 201
 

 அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-40 31. அழைக்காத விருந்தாளி மைசூர் ராஜ்யத்தில் பார்க்க வேண்டிய…

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 200
 

 அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35 26. தாய்க்குப் பிறகு தாரம் தீபாவளி அழைப்பைக் கையில்…

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 205
 

 அத்தியாயம் 16-20 | அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30 21. குமுறும் ஹிருதயம் தபால் இலாகாவினருக்குச் சிரமம் வைக்காமல்…

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 214
 

 அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20 | அத்தியாயம் 21-25 16. சந்துருவும் சாவித்திரியும் அன்று காலை தபால்காரன் கொண்டுவந்து…

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 221
 

 அத்தியாயம் 6-10 | அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20 11. வீணையும் கண்ணீரும் அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை. பூஜை…

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 225
 

 அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 6-10 | அத்தியாயம் 11-15 6. வீணாகானம் சாவித்திரி -ரகுபதி விவாகம் ‘ஜாம், ஜாம்’…

இருளும் ஒளியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 386
 

 அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 5-10 1. வேதாந்தி அன்று பகல் எல்லோரும் அடுத்த ஊருக்குப் பெண் ‘பார்க்க’ ப்…