கதையாசிரியர்: எஸ்.பொன்னுத்துரை

54 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

போது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 421
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘இம்மையின் போகம் பிரேயஸ். அதனைத் தோழமையினால் அருளலாம். ஞானமும்…

வினை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 422
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘அதனுடன் சேர்த்து என்னுடைய பாவனையை உடைக்க…

மேடை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 377
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “சிவன் சக்தியைப் பார்த்தான். சக்தி சிவனைப்…

அணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 363
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘அனந்தத்தை வணங்கினாலும் ஏகனையே வணங்குகின்றோம். ஏகனை…

பூஜை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 281
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘புண்ணியத்தைப் பற்றி நீ கொண்டிருக் கும்…

மண்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 372
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘வெளியிலிருக்கும் பரந்த ஆகாயமே குடத்துள்ளும் இருக்கிறது….

கனி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 313
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘பிறவிச் சக்கரம்கூட ஈசனின் படைப்புத் தானே?‘ அரனின்…

துதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 266
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘இந்த ஆலயத்தைச் சூழ மதில் அமைத்…

மறை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 271
 

  (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘….ஆனால், பக்தி என்ற தீயும் சேரும்…

வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 398
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘நமது வாழ்க்கையில் பேரின்பப் பேறு மின்னலைப்…