கதையாசிரியர்: எஸ்.பொன்னுத்துரை

54 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நிலா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 969
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘குடம் என்ற உடற்கொட்டு, அதற்குள் இருப்பதாகத்…

விலை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 901
 

 ‘அந்தப் பானையை நானே வனைத்தேன்; வேக வைத்தேன். எனவே, அஃது என் சொத்தாகியது.’  அவனும் அவன் கருமமும்.  சக்கரம் சுழல்கின்றது. அதிலிருக்கும்…

பணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 897
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘நான் உன்னிற் கலந்தேன். கடமையை இயற்றி,…

அணு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 910
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘உன்னால் எண்பிக்க இயலாத கற்பனைகள் நீ…

மெய்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 905
 

 ‘மௌனங்கூட அறிவின் திறவுகோலாக அமையலாம்…….’  அநாதியும் அந்தமுமற்ற அத்தத்துவத்தின் படுமுடிச் சினை அவிழ்ப்பதில் அறிஞர் குழாம் ஒன்று ஈடுபட்டிருந்தது. தத்தமது அறிவுக்கும்…

ஓம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 777
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘ஓம் என்றால் ஆம் என்றும் அர்த்தம்;…

புள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 869
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘ஜீவன் பரத்தை அடைவதற்கு ஞானமும் பக்தியும்…

புலை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 746
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘அசைவுள்ள சரமும், அசைவில்லாத அசரமும் சேர்ந்ததுதான் இவ்வுலகம்….

மாயை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 810
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘பந்தம் – தொந்தம்- உறவு எல்லாம் மாயையினால்…

பேறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 777
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘ஞானத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை விசாரிக்கும் எண்ணம் பரமாத்மாவிற்குத் தோன்றியது….