கதையாசிரியர்: கல்கி

96 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 26, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,332
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 71 -80 | 81-84 81….

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,212
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 61 -70 | 71-80 |…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,426
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 51-60 | 61-70 | 71-80…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,276
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 41 – 50 | 51…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,367
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 31 – 40 | 41…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 14, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,564
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 21 – 30 | 31…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 10, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,566
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 11 – 20 | 21…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 6, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,928
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1 – 10 | 11…

பொன்னியின் செல்வன்

கதையாசிரியர்: ,
கதைப்பதிவு: July 4, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,349
 

 (2012ல் வெளியான தொடர்கதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1 – 10 | 11 – 20…

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,532
 

 (1950ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 9. ஒன்பதாம் அத்தியாயம் | 10….