கதையாசிரியர்: கல்கி

96 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,198
 

 (1950ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 8. எட்டாம் அத்தியாயம் | 9….

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 20, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,997
 

 (1950ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 7. ஏழாம் அத்தியாயம் | 8….

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,941
 

 (1950ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 6. ஆறாம் அத்தியாயம் | 7….

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,830
 

 (1950ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 5. ஐந்தாம் அத்தியாயம் | 6….

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 14, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,677
 

 (1950ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 4. நான்காம் அத்தியாயம் | 5….

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,904
 

 (1950ல் வெளியான நாவல் , ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 3. மூன்றாம் அத்தியாயம் |…

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 10, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,875
 

 (1950ல் வெளியான நாவல் , ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 2. இரண்டாம் அத்தியாயம் |…

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 8, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,941
 

 (1950ல் வெளியான நாவல் , ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1. முதல் அத்தியாயம் |…

மோகினித் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 6, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,268
 

 (1950ல் வெளியான நாவல் , ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1. முதல் அத்தியாயம் |…

ஸ்ரீகாந்தன் புனர்ஜன்மம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 14, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,019
 

 1 ஸ்ரீகாந்தன் பெரிய மனுஷாள் வீட்டுப் பிள்ளை. அவனைப் பார்த்தவுடனேயே எவருக்கும் அது தெரிந்து போய்விடும். அவனைப் பெரிய மனுஷாள்…