கதையாசிரியர்: எஸ்.மதுரகவி

43 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,328
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 7-8 | காட்சி 9-11…

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 23, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,305
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 5-6 | காட்சி 7-8…

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 21, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,410
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 3-4 | காட்சி 5-6…

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 19, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,508
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-2 | காட்சி 3-4…

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 17, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,514
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-2 |  காட்சி 3-4…

வெளிச்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,125
 

 கதை நிகழும் ஆண்டு – 2013 ம் ஆண்டு வெளியே மழை பொழிந்து கொண்டிருந்த சத்தம் கேட்டு , தேன்மொழி…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,684
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 9-12 | காட்சி 13-16…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,651
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 5-8 | காட்சி 9-12…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,777
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-4 | காட்சி 5-8…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,710
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-4 | காட்சி 5-8…