கதையாசிரியர்: ஆர்.பரிமளா ராஜேந்திரன்

40 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பிறை தேடும் இரவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,614
 

 (2014ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-16 | அத்தியாயம் 17-20…

பிறை தேடும் இரவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,896
 

 (2014ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-12 | அத்தியாயம் 13-16…

பிறை தேடும் இரவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,067
 

 (2014ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-8 | அத்தியாயம் 9-12…

பிறை தேடும் இரவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,784
 

 (2014ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-4 | அத்தியாயம் 5-8…

பிறை தேடும் இரவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 6,027
 

 (2014ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-4 | அத்தியாயம் 5-8…

உயிர் தொடும் அமுதம் நீ!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,558
 

 (2021ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15…

உயிர் தொடும் அமுதம் நீ!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 8,286
 

 (2021ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12…

உயிர் தொடும் அமுதம் நீ!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 31, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,545
 

 (2021ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9…

உயிர் தொடும் அமுதம் நீ!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,014
 

 (2021ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6…

உயிர் தொடும் அமுதம் நீ!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 9,418
 

 (2021ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6…