கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: January 25, 2024

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

முகாமுக்குப் போகாத அகதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,179
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒவ்வொரு நாளும் அவளுடைய மனம் கொஞ்சம்…

காற்றுக்கு மூச்சு நிண்டு போச்சு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 868
 

 (1998ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  எனக்கு எப்பவுமே முகமும் வாயும் ஏன்…

பூக்குளிப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 652
 

 (2003ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கண்ணுக்குத் தெரியாத சாட்டைகள் தமிழனையே இலக்காகக்…

கூறானது மனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 583
 

 (2003ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  எல்லா நேரத்திலும் புத்திசாலியாய் இருப்பதும், புத்திசாலியாய்…

புலன்களுக்கு அப்பால் உள்வாங்குதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 607
 

 (2003ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நான் அதை முதலில் பார்த்த போது…

விழுதலும் எழுதலும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,157
 

 (2007ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அந்த “பாமசி”யின் முன்னால், முச்சக்கரவண்டியில் இவள்…

கால் ஒப்பம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 539
 

 (2007ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இனிப் பொறுக்கேலாது. இண்டைக்கு எப்பிடியும் தற்கொலை…

சுன்னாகம்<சிட்னி<சுன்னாகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 635
 

  (2012ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 2005 சுன்னாகம்.  “கோயில் வாசல் றக்கம்…” …

ஜக்கரண்டா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 546
 

 (2013ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இருட்டில் ஒசை எதுவும் இன்றிக் காற்றையும்…

ஆத்ம இம்சை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 491
 

 (2015ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பௌடர், பூச்சு எதுவும் இல்லாமல் கவலையும்…