கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: December 1, 2021

15 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தபஸ்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,531
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நடந்ததெல்லாம் நடந்த பிறகு … என்னினைவின்…

கிரஹணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,052
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவளுக்கு வரவே பிடிக்கவில்லை. “நான் இங்கேயே…

பகல் கனவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,056
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாலு பேர் மாதிரி எனக்கு வாக்கு…

குண்டலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,958
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “ஒரே ஒரு ஊரில்” என் மனைவி…

ஆஹுதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,858
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) யாவதையும் உற்பவிப்பவனும், எல்லாவற்றையும் ஆள்பவனும் இயற்கையை…

முள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,465
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு திருப்புத்தான் திருப்பியிருப்பேன்: அது இரண்டு…

ஆண்டாளு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,919
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “தோ பாரம்மா, இப்பவே கண்டிப்பா சொல்லிட்…

நெற்றிக் கண்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 37,358
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [ஓம்! பூர்வ கதையில், பகவானானவர், பவித்ரனான…

மாற்று

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,135
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குவிந்த விரல்கள் வழியாக இழைகள் வழிந்தன….

எங்கிருந்தோ வந்தேன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,053
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) படி மிதிக்கையிலே வானம் குமுறுது –…