கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: December 27, 2021

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஊன்பொதி பசுங்குடையார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 21,297
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழறிந்த பெரியார் ஊன்பொதி பசுங்குடையார் என்பவர்….

ஐயோ…பேய்!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 16,094
 

 சர்வ சாதாரணமாக ‘நீ எப்பவாவது குற்றாலத்துல குளித்ததுண்டோ?’ என்று கேட்பது போல் ‘நீ எப்பவாவது பேயைப் பார்த்ததுண்டோ?’ என்று எனது…

இதயம் எப்படியிருக்கிறது?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 5,319
 

 (1930ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) எனது நண்பர் கோவிந்தன் ஆஸ்திகர். கொஞ்சம்…

மங்கையர்க்கரசி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 13,677
 

 (1950ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி – 1 – 14…

குழந்தைச் சண்டை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 31,513
 

 (1960ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆசிரியர் குறிப்பு:உயர்ந்த நோக்கங்களை மக்கள் மனத்தில்…

பன்னாடை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,921
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வாழ்ந்து கெட்ட வயதான ஸ்ரீராமர் போல்,…

ராஜகுமாரியின் ஆசை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 12,113
 

 (1970ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) உதய ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்த ராஜகுமாரி தேவிக்கு…

நிலாச்சோறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,457
 

 (1995ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நான் பஸ் வரும் வரை பஸ்தரிப்பில்…

பெண்ணைப் பெற்றவர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 8,355
 

 (1964ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வாசகர்களுக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குமுன் நான் எழுத்துலகில்…

மனிதர்களைப் பற்றி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 22,692
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ரோமுக்கும் ஜினோவாவிற்கு மிடையிலே ஒரு இடத்தில்…