கதையாசிரியர்: வித்யா சுப்ரமணியம்

8 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 1, 2024
பார்வையிட்டோர்: 9,812
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-40 அத்தியாயம்-36 எவ்வளவு…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 9,713
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-40…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 11,140
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 12,463
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 16-20 | அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 6,421
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20 | அத்தியாயம் 21-25…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 22, 2024
பார்வையிட்டோர்: 12,475
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 6-10 | அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 7,869
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 6-10…

வருவாள், காதல் தேவதை…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 7,091
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 6-10 அத்தியாயம்-1 காதல்…