கதையாசிரியர்: முத்துலட்சுமி ராகவன்

18 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,719
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 19-21 | அத்தியாயம் 22-24…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,818
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 16-18 | அத்தியாயம் 19-21…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,361
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-18…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,111
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,353
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,722
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,427
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,987
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6…