கதையாசிரியர்: முத்துலட்சுமி ராகவன்

18 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,658
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 11-12 | அத்தியாயம் 13-15 அத்தியாயம்-13 நீ…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,719
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம் 11-12 | அத்தியாயம் 13-15…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,398
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம் 11-12…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,302
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-6 | அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம் 9-10…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,804
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம் 5-6…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,730
 

 அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம் 5-6 அத்தியாயம்-3 சொல்லாலே சுட்டவனே…நீயின்றி நானில்லை…  தனஞ்ஜெயன் நட்பை ஆராதிக்கிறானோ…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,360
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,105
 

 அத்தியாயம் 28-30 | அத்தியாயம் 31-33 அத்தியாயம்-31 “உன் காதலில் எனக்கு சந்தேகமில்லை ரூபிணி… உன் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல்…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,530
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 25-27 | அத்தியாயம் 28-30…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,884
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 22-24 | அத்தியாயம் 25-27…