கதையாசிரியர்: முத்துலட்சுமி ராகவன்

13 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,995
 

 அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம் 5-6 அத்தியாயம்-3 சொல்லாலே சுட்டவனே…நீயின்றி நானில்லை…  தனஞ்ஜெயன் நட்பை ஆராதிக்கிறானோ…

நீயின்றி நானில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,682
 

 (2011ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,177
 

 அத்தியாயம் 28-30 | அத்தியாயம் 31-33 அத்தியாயம்-31 “உன் காதலில் எனக்கு சந்தேகமில்லை ரூபிணி… உன் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல்…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,663
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 25-27 | அத்தியாயம் 28-30…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,909
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 22-24 | அத்தியாயம் 25-27…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,706
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 19-21 | அத்தியாயம் 22-24…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,034
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 16-18 | அத்தியாயம் 19-21…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,591
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-18…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,440
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15…

நெஞ்சமடி நெஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,667
 

 (2010ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12…