கதையாசிரியர்: புதுமைப்பித்தன்

115 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சாமாவின் தவறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,772
 

 (1953ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மகத்தான தியாகம் என்பதற்கு சாமாவின் அகராதி…

புதிய ஒளி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,678
 

 (1934ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்று இரவெல்லாம் நல்ல மழை. காற்றும்…

தர்மதேவதையின் துரும்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,527
 

 (1947 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [ராஜகுடும்பம் கிளாடியஸ் – அண்ணனைக் கொன்று…

புதிய கந்த புராணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,279
 

 (1934 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தற்சிறப்புப் பாயிரம் இரண்டும் இரண்டும் நான்கு…

மணிமந்திரத் தீவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,190
 

 (1947 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [பிராஸ்பிரோ – மந்திர சக்தியும் மன்னிக்கும்…

ஒருவனும் ஒருத்தியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 912
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: லூயி கய்ல்லூ, பிரான்ஸ் மச்சுப்…

அந்தப் பையன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 855
 

 கதைமூலம்: மாக்ஸிம் கார்க்கி, ருஷ்யா இந்தச் சின்னக் கதையை எப்படிச் சொல்லுவது என்று புரியவில்லை. அவ்வளவு எளிதானது. நான் வாலிபப்பருவத்தில்,…

தாயில்லாக் குழந்தைகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 876
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: பிரான்ஸிஸ் பெல்லர்பி, இங்கிலாந்து வேர்த்து…

தெய்வம் கொடுத்த வரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 872
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: பியோர்ண்ஸ்டர்ண் பியோர்ண்ஸன், ஸ்வீடன் இந்தக்…

யுத்த தேவதையின் திருமுக மண்டலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 832
 

 கதைமூலம்: தாமஸ் வுல்ப், அமெரிக்கா ஈவிரக்க மற்றுக் கொதிக்கும் அந்த வருஷம் ஆகஸ் டில் யுத்தம் நின்றது. யுத்த தேவதையின்…