கதையாசிரியர்: நா.பார்த்தசாரதி

106 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சிறுமைக்கு ஒரு சூடு!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 913
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பெருஞ்சித்திரனார் என்ற புலவர் ஒருமுறை வெளிமான்…

பசுமை நினைவுகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 977
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பளிங்குபோலத் தெளிந்த நீரின் வெண்பட்டு மடிப்பு…

அன்றும் இன்றும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 889
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்று பௌர்ணமி. வானவெளியின் நீலப்பரப்பில் முழு…

கண் திறந்தது!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 803
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அரண்மனைக்கு எதிரே திறந்த வெளியில் ஒரு…

நினைவின் வழியே

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 775
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீடு வெறிச்சோடிக் கிடந்தது. கீரத்தனாருடைய மனமும்…

சிவந்த விழிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 765
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தகடூர் அரண்மனையில் அன்று ஆரவாரம் நிறைந்திருந்தது….

இரண்டு பகைகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 809
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அதியமானுக்கு ஒரு புதல்வன் இருந்தான். வாலிபப்…

முன்னோர் தவறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 842
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒருசமயம் பெருந்தலைச் சாத்தனார் என்ற புலவர்,…

வீரப் புலியும் வெறும் புலியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 879
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இருங்கோவேள் பெரிய வேட்டைக்காரன். வில்லும் கையுமாகக்…

பண்ணன் வாழ்க!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 790
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சிறுகுடியின் பெரிய வீதி ஒன்றில் ஓரமாக…