கதையாசிரியர்: நா.பார்த்தசாரதி

103 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

குரோட்டன்ஸ்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 858
 

 (1971ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காரை ஷெட்டில் விட்டுவிட்டுச் சொல்லிக் கொண்டு…

ஒரு சொல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 618
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முன்னுரை புறநானூற்றிலுள்ள ஒரு சம்பவத்தைச் சித்திரிக்கும்…

இது ஒரு வாழ்வா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 529
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோழ மன்னன் செங்கணானுக்கும் சேரமான் கணைக்கால்…

ஊசி முனை!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 471
 

  (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அப்போது நகரத்திலே திருவிழாச் சமயம். விழாவின்…

தோற்றவன் வெற்றி!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 448
 

  (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘வெண்ணிப் பறந்தலை’ என்ற இடத்தில் நிகழ்ந்த…

பரணர் கேட்ட பரிசு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 424
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பரணர் அந்தச் செய்தியைக் கேள்விப்பட்டபோது அவரால்…

அடிப்படை ஒன்றுதான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 398
 

  (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “உலகில் அங்கு இங்கு என்னாதபடி எங்கும்…

நட்பின் கதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 381
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோழநாட்டுக் கோநகராகிய உறையூர். அழகும் இயற்கை…

வீரக் குடும்பம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 377
 

  (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “அதோ! அந்தப் பெண்ணைப் பார்த்தீர்களா?”ஒக்கூர் மாசாத்தியார்…

அவனுக்குத்தான் வெற்றி!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 368
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இந்த உலகத்தில் இரண்டு வகையான காதல்…