கதையாசிரியர்: நாஞ்சில்நாடன்

53 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சவம் நினைந்து உரைத்தல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 462
 

 “சும்மச் சும்மா சொறிஞ்சுக்கிட்டே நிக்காதயும் வே! முடியாதுண்ணு ஒருக்கச் சொல்லியச்சுல்லா!” குரலில் கடுப்பம் கூட்டித் தவசிப்பிள்ளை கண்ணுபிள்ளையிடம் வன்முகம் காட்டினார்…

விரதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 518
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சின்னத்தம்பியா பிள்ளை குளித்துக்கொண்டிருந்தார். துவைத்துப் பிழியப்பப்பட்டிருந்த…

சைவமும் சாரைப்பாம்பும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 512
 

 (1995ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் நேடுஞ்சாலையில், வள்ளியூர் தாண்டி,…

பின்பனிக்காலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,273
 

 (2011ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (‘அன்றே என்றன் ஆவியும் உடலும் உடைமை…

வேலியில் போவது…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 452
 

 (2011ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீட்டின் பூமுகத்தில் சற்றே சாய்வான சூரல்…

வாலி சுக்ரீவன் அங்கதன் வதைப்படலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 433
 

 (2000ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மாநகராட்சி ஆண்கள் பள்ளியின் மதிய இடைவேளைக்குப்…

எருமைக் கடா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 433
 

 (2000ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீட்டில் இருந்து நெடுந்தொலைவு இருந்தது அந்த…

பேய்க்கொட்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 494
 

 (2011ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கள்ளிக்காட்டில் இருந்தது சித்தி வீடு. நமசு…

வளைகள் எலிகளுக்கானவை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 440
 

 (2006ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இந்தியக் குடியரசில் இன்று இருபத்தெட்டு மாநிலங்கள்….

வைக்கோல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 439
 

 (2012ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) என் எழுத்து என் அனுபவங்களுக்கு நேர்மையாக…