கதையாசிரியர்: தமிழ்வாணன்

21 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நியூயார்க்கில் சங்கர்லால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 13, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,778
 

 (1983ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-19 அத்தியாயம்-16 சங்கர்லால்,…

நியூயார்க்கில் சங்கர்லால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,722
 

 (1983ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-19…

நியூயார்க்கில் சங்கர்லால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,561
 

 (1983ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15…

நியூயார்க்கில் சங்கர்லால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 7, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,663
 

 (1983ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12…

நியூயார்க்கில் சங்கர்லால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 5, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,876
 

 (1983ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9…

நியூயார்க்கில் சங்கர்லால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 3, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,766
 

 (1983ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6 அத்தியாயம்-1 உலகத்திலேயே…

ஆந்தை விழிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 16, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,411
 

 (1973ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 36-40 | அத்தியாயம் 41-45 அத்தியாயம்-41  தேநீர்…

ஆந்தை விழிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,297
 

 (1973ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-40 | அத்தியாயம் 41-45…

ஆந்தை விழிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,427
 

 (1973ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-40…

ஆந்தை விழிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,389
 

 (1973ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35…