கதையாசிரியர்: சாண்டில்யன்

20 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,197
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சாய்ந்த தாமரை | விடுதலை காலகதி…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,018
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சிறையில் திருமணம்| சாய்ந்த தாமரை |…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,041
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ராட்சஸி | சிறையில் திருமணம் |…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 982
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவள் கதை | ராட்சஸி சந்திரமதியை…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 950
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கள்வன் | அவள் கதை |…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 976
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) புது உத்தியோகம் | கள்வன் |…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,082
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஜலதரங்கம் | புது உத்தியோகம் |…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 26, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,024
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மல்லிநாதர் இல்ல வழக்கம் | ஜலதரங்கம்…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 931
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வாளும் விறகுக் கட்டும் | மல்லிநாதர்…

சந்திரமதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 805
 

 (1983ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பெண் பிடி படலம் | வாளும்…