கதையாசிரியர்: ஆனந்தி

109 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

புது வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,201
 

 அங்கம் ஐந்து | அங்கம் ஆறு இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன், இந்த கிராமத்தை விட்டு பிரிந்து போன விசாகன், ஒரு…

புது வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,311
 

 அங்கம் மூன்று | அங்கம் நான்கு | அங்கம் ஐந்து தெளிவான உணர்ச்சியோடு சிரித்துப் பேசுகின்ற அந்தப் பாமரச்சிறுமி, துளசிக்கு…

புது வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,483
 

 அங்கம் இரண்டு | அங்கம் மூன்று | அங்கம் நான்கு அத்திபூத்தாற் போல், வெகு காலத்திற்குப் பிறகு லண்டனிலிருந்து வந்த…

புது வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,498
 

 அங்கம் ஒன்று | அங்கம் இரண்டு | அங்கம் மூன்று வீட்டு வாசலிலே ஹார்ன் அடித்துக்கொண்டு வந்து நிற்கும், நவீனமயமான…

புது வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,472
 

 அங்கம் ஒன்று டவுனிலிருந்து ஏழெட்டு மைல் தொலைவில் இருக்கிற அந்தச் சிறுகிராமம் எரிந்து கருகிப்போன ஒரு பழைய நகரத்தின் புதிய…

குருஷேத்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,346
 

 அங்கம் 5 | அங்கம் 6 அவளைப் பொறுத்தவரை கந்தசாமி வீடும் மனிதர்களும் இருண்ட குகைக்குள் வாழ்கின்ற காட்டுமிருகங்கள் மாதிரி….

குருஷேத்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 20, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,432
 

 அங்கம் 4 | அங்கம் 5 பார்த்தீபனோடு ஒரு புது வாழ்க்கையைத் தொடங்குவதற்காக மனம் நிறைந்த எதிர்காலக் கனவுகளோடு, பவானி…