கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 24, 2024

20 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பச்சோந்தி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 334
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இரண்டு மனிதர்கள் ஒரு பனந்தோப்பு வழியாகப்போய்க்…

நடிப்புப் பைத்தியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 316
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு மனிதன் பணம் தேவைப்பட்ட போதெல்லாம்…

கணக்கப் பிள்ளையின் ஆணவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 303
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரில் ஒரு பணக்காரன் இருந்தான்….

ஆட்டுப் புலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 280
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ஒரு காட்டில் ஒரு பெண்புலியிருந்தது. அது…

உண்மையான பக்தி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 291
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாரத முனிவர், கடவுள் பக்தியில் தனக்கு…

மாந்தோப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 280
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊருக்குப் பக்கத்தில் ஒரு மாந்தோப்பு இருந்தது….

கோயிலும் உள்ளமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 277
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரில் ஓர் இளைஞன் இருந்தான்….

அருள் நிறைந்த அன்னை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 259
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரில் ஓர் ஏழைப் பிராமணன்…

மூன்று கிணறுகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 240
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு முறை ஒரு மனிதன் தோட்டம்போட்…

நீர்மேல் நடந்தவர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 234
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரில் ஒரு மனிதன் இருந்தான்….