கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 26, 2024

11 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

மலை நாட்டு வீரன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 989
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வளநாட்டை ஓர் அரசன் ஆண்டு வந்தான்….

நல்லவர் நமசிவாயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 921
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மதுரையில் கண்ணன் என்று ஓர் இளைஞன்…

வீரன் திருமாவலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 849
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  தென்பாண்டி நாட்டிலே திருமாவலி என்று ஒரு…

வல்லவன்பட்டினத்து மல்லன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 730
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  வல்லவன்பட்டினம் என்ற ஊரில் திண்ணன் என்றொரு…

வாதுக்கு வந்த புலவர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 500
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  பாண்டிய நாட்டுக்கு ஒரு சமயம் ஒரு…

தம்பி மாணிக்கம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 496
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  அக்காலத்தில் பாண்டிய நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவன்…

நீராம்பல் பூ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 492
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) செல்வனும் செல்வியும் ஒரு நாள் குளத்திற்குச்…

பாரிக்கு நிகரானவன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 503
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  பாண்டிய மன்னனின் அரசவைக்கு ஒரு புலவர்…

இளைஞன் எழுதிய கவிதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 411
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  வேலம்பட்டி என்ற ஊரிலே முத்து வடுகநாதன்…

இளநீர் குடித்த இளைஞன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 358
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  மகன் கிணற்றடியிலே குளித்துக் கொண்டிருந்தான். அவன்…