கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 20, 2024

25 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நீர்ப்பாம்பும் நாகப்பாம்பும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 326
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஏரியில் நீர்ப்பாம்பு ஒன்று வசித்து…

மரமும் மனிதனும் 

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 317
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரில் ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவனுக்கு உள்ளூரில் வேலை…

மாங்காயும் கைக்கோலும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 284
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ஒரு குருடன் தட்டித் தடவிக்கொண்டே ஒரு…

ஆற்றங்கரையும் அரசமரமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 260
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மரங்கள் அடர்ந்த ஒரு காடு இருந்தது….

மாமரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 94
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கந்தன் வீட்டுத் தோட்டத்திலே ஒரு மாமரம்…

ஆறும் நீரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 239
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  நல்ல வெயில் காலம். வழிப்போக்கர் இருவர் சாலை…

வயிறும் உணவும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 242
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ஓர் ஊரில் ஒரு பிச்சைக்காரன் இருந்தான்….

செல்வனும் திருடனும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 248
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ஓர் ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தன்…

இளைஞனும் பெரியவரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 248
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  இளைஞன் சாலை வழியாகப் பாடிக் கொண்டே…

அறமும் புகழும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 245
 

 (1965ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே கண்ணப்பர் என்று ஒருவர் இருந்தார்….