கதையாசிரியர்: வினையூக்கி செல்வா

62 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

காலப்பேழை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,349
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  முப்பத்தியெட்டு வருடங்களுக்கு முன்னர், இந்திரா காந்தி…

விடாமல் விலகும் பெண்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 680
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  முந்தைய நாள் வரை நன்றாக பேசிவிட்டு,…

ஐரோப்பிய அம்மு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 368
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ஆணுறையைத் தவிர அனைத்தையும் விமானப் பயணத்தின்…

வாடிகன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 364
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  மிகப்பெரும் கோயில்களுக்குச் செல்லும்பொழுதெல்லாம் ஏற்படும் ஒருவிதமான…

ஈரோ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 362
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  “இந்த தமிழ் ஆட்கள் எல்லாம், இந்தியாவிற்கு…

கக்கூஸ்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 363
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  கடந்த இரண்டரை மணிநேர ரயில் பயணத்தில்,…

ஒன்றிற்குப் பின் இரண்டு, பின்னர் மற்றொன்று

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 687
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  எல்லோருடைய இரண்டாவது காதலும், முதல் காதலைப்…

ஹலால்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 359
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  பங்கேற்பாளனாய் இருப்பதைவிட பார்வையளானாய் இருப்பதே மேல்,…

க்ரிஷ்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 407
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  “கார்த்திபா ஒரு விசயம் கேட்கனும், கோச்சுக்க…

தினைத் துணை நன்றி செயினும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 11, 2024
பார்வையிட்டோர்: 365
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இந்திப் பேசும் இந்தியர்களை விட உருது…