கதையாசிரியர்: காஞ்சனா ஜெயதிலகர்

14 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 28, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,540
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-10 | அத்தியாயம்-11 “மன்னிச்சிரு பரணி….

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 26, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,537
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-9 | அத்தியாயம்-10 | அத்தியாயம்-11…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,819
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-8 | அத்தியாயம்-9 | அத்தியாயம்-10…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,821
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-7 | அத்தியாயம்-8 | அத்தியாயம்-9…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 20, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,895
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-6 | அத்தியாயம்-7 | அத்தியாயம்-8…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,875
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-5 | அத்தியாயம்-6 | அத்தியாயம்-7…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,400
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-4 | அத்தியாயம்-5 | அத்தியாயம்-6…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 14, 2023
பார்வையிட்டோர்: 8,142
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-3 | அத்தியாயம்-4 | அத்தியாயம்-5…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,930
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-2 | அத்தியாயம்-3 | அத்தியாயம்-4…

நட்சத்திர பங்களா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 10, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,452
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-1 | அத்தியாயம்-2 | அத்தியாயம்-3…