கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: April 28, 2024

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

விரதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 390
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சின்னத்தம்பியா பிள்ளை குளித்துக்கொண்டிருந்தார். துவைத்துப் பிழியப்பப்பட்டிருந்த…

சைவமும் சாரைப்பாம்பும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 359
 

 (1995ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் நேடுஞ்சாலையில், வள்ளியூர் தாண்டி,…

பின்பனிக்காலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,727
 

 (2011ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (‘அன்றே என்றன் ஆவியும் உடலும் உடைமை…

வேலியில் போவது…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 329
 

 (2011ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீட்டின் பூமுகத்தில் சற்றே சாய்வான சூரல்…

வாலி சுக்ரீவன் அங்கதன் வதைப்படலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 321
 

 (2000ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மாநகராட்சி ஆண்கள் பள்ளியின் மதிய இடைவேளைக்குப்…

எருமைக் கடா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 319
 

 (2000ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீட்டில் இருந்து நெடுந்தொலைவு இருந்தது அந்த…

பேய்க்கொட்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 361
 

 (2011ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கள்ளிக்காட்டில் இருந்தது சித்தி வீடு. நமசு…

வளைகள் எலிகளுக்கானவை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 321
 

 (2006ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இந்தியக் குடியரசில் இன்று இருபத்தெட்டு மாநிலங்கள்….

வைக்கோல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 320
 

 (2012ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) என் எழுத்து என் அனுபவங்களுக்கு நேர்மையாக…

யாம் உண்பேம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 327
 

 (2006ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நக்கீரன் : ஓர் எழுத்தாளரிடம் கேட்க…