கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: April 10, 2024

16 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நீயின்றி என்னால்

கதைப்பதிவு: April 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 143
 

 (2005ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ”கிணிங்… கிணிங்… கிணிங்…” மணி தொடர்ந்து…

திக்கற்றவர்களுக்கு

கதைப்பதிவு: April 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 125
 

 (2005ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “அம்மா, வேண்டா! இந்த வாரம் நீ…

தாகம்

கதைப்பதிவு: April 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 147
 

 (2005ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கந்தாயி உஸ்ஸென்று வாயால், வெளியிலில்லாத காற்றைத்…

யாருக்குக் கோடி?

கதைப்பதிவு: April 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 146
 

 (2005ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வித்யாவிற்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்த புகழ்பெற்ற அந்த…

சாதி இரண்டொழிய

கதைப்பதிவு: April 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 152
 

 (2005ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பகல் இரவிடம் கையசைத்து விடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது!”…

கவரிமான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 163
 

 (2005ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்று வெள்ளிக்கிழமை. அன்பானந்தன் சிராங்கூன் சாலையில்…