கதைப்பதிவு செய்த மாதவாரியாகப் படிக்க: December 2021

120 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

முள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,463
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு திருப்புத்தான் திருப்பியிருப்பேன்: அது இரண்டு…

ஆண்டாளு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,917
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “தோ பாரம்மா, இப்பவே கண்டிப்பா சொல்லிட்…

நெற்றிக் கண்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 37,351
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [ஓம்! பூர்வ கதையில், பகவானானவர், பவித்ரனான…

மாற்று

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,133
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குவிந்த விரல்கள் வழியாக இழைகள் வழிந்தன….

எங்கிருந்தோ வந்தேன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,052
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) படி மிதிக்கையிலே வானம் குமுறுது –…

வித்தும் வேரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,066
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ரமணியின் நிர்த்தூளி நாலு நாளாய்த் தாங்க…

சோம சன்மா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,923
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோம சன்மா என்னும் ‘பிரம்மன்’ பாறைமீது…

அலைகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,518
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நடுக் கோடையானாலும் பிற்பகலுக்குமேல் எலும்பு வரை…

தெறிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,440
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பொல பொலவெனப் பொழுது புலரும் வேளை….

இதழ்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,067
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஜகதா லந்துட்டா. வேறே அத்தாட்சியே வேண்டாம்….