கதையாசிரியர்: ஸ்ரீ வேணுகோபாலன்

9 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 1, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,882
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-38 அத்தியாயம்-36 வாணாதிராயனிடம்…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,099
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35 | அத்தியாயம் 36-38…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,034
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30 | அத்தியாயம் 31-35…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,066
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 16-20 | அத்தியாயம் 21-25 | அத்தியாயம் 26-30…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,064
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20 | அத்தியாயம் 21-25…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 22, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,132
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 6-10 | அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 4,239
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 5-10 |…

மன்மதப் பாண்டியன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 4,052
 

 (1998ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 5-10…

ராஜகுமாரி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 6, 2012
பார்வையிட்டோர்: 13,736
 

 சென்ற நூற்றாண்டின் ஆரம்பம்;ஆங்கிலேயர்களின் கை சிறிது சிறிதாக ஓங்கிக்கொண்டிருந்த காலம். மேவார் ராஜ்யத்தின் பழையசிறப்பெல்லாம் மறைந்துவிட்டது; பழைய வீரம்ஒடுங்கி விட்டது….