கதையாசிரியர்: மு.தவராஜா

20 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அசலும் நகலும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,504
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அது ஒரு அழகிய சிறிய குடும்பம்….

புள்ளியும் செல்லமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,366
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) யுத்த நிறுத்தம் நீடித்துக் கொண்டிருந்தது, இக்கால…

பதினாறும் பெற்று..

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,365
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் கோரிக்கையினை ஆதரித்து அன்று…

நிம்மி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,359
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நிர்மலவாசன் கோயில் மாடுபோல, கொழுகொழுவென்றிருந்தான் அவனுடைய…

மனம் வாக்குக் காயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,343
 

 (205 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பாடசாலை வீதியும், பாசிக்குடா வீதியில் உள்ள…

ஆட்டுக்காரன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,340
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “காதா கதுவறையா காதுவெள்ளை செம்மறையா கொக்கு…

வயதுக்கோளாறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,329
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “மதன்! நீ மட்டும் நல்ல பிள்ளை…

உள்ளும் புறமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,318
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நல்ல வெம்பு மணலில் கால் புதைக்கக்…

நெற்றிச் சுருக்கம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,341
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ரியூசன் கிளாசை நோக்கி ஒரு விசர்…

முகாமைத்துவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,350
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “சேர், ஐ வில் ரேக் திஸ்…