கதையாசிரியர்: மு.இராசாக்கண்ணு

17 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பட்டினத்துப் பெண்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 18, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,648
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மருதி என்பவள் சோழ நாட்டுக் காவிரிப்…

முடவரும் நாகரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 16, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,641
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாம் வாழும் நிலப்பகுதிக்குத் ‘தமிழகம்’ என்று…

மணிபல்லவத்து மறைதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,056
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடெங்கும் மழைவளம் சிறந்தது; பச்சைப் பசேலென்று…

உறுதியுள்ள மருதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 29, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,711
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழ் நாட்டின் மூன்று பிரிவுகளுள் ஒன்று…

தமிழ் முழுதறிந்தோன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 17, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,807
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நம் தமிழ் நாட்டைப் பல சிறிய…

சாலி மகன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 8, 2022
பார்வையிட்டோர்: 7,818
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) I பசு மகன் ஆறுகளில் உயர்ந்தது…

முருகவேள் திருமணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 25, 2022
பார்வையிட்டோர்: 10,991
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பாண்டி நாட்டிற்குத் தலை நகரமாக மதுரை…

கற்புடைய மங்கை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 19, 2022
பார்வையிட்டோர்: 13,155
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1.தலைவன் பிரிவு காவிரிப்பூம்பட்டினம், சோழர் தலை…

நெடுஞ்செழியனும் இரும்பொறையும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 1, 2022
பார்வையிட்டோர்: 15,807
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1.வளம் பெருக்கிய மன்னன் பாண்டிநாடு, கிழக்கிலும்…

தாமப்பல் கண்ணனார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 8, 2022
பார்வையிட்டோர்: 25,237
 

 (1942ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தொண்டை நாட்டில் சிறந்த ஊர்கள் பல…