கதையாசிரியர்: மருதூர்க்கொத்தன்

15 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சங்கிலித் தொடர்கள் அறுகின்றன

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 30, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,433
 

 (1978 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஜல்…ஜல்…ஜல்… சதங்கையொலி மங்களமாய் சுற்றிலும் இசை…

வெட்டு முகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,592
 

 (1977 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “இண்டையோடு றோட்டு ஒப்பதரவையாகப் போகும். இந்த…

இருள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 22, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,741
 

 (1961 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “என்ர உம்மாகா……! என்ர உம்மாகா…….! “என்ர…

மூக்குத்தி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 1, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,377
 

 (1966 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அந்தக் கலையை வாழ்விப்பதற்கான யோக்கிய தாம்சங்கள்…

அழகிய இதயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,720
 

 (1969 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) செம்பூக்கள் இழைத்த திரைச்சீலை போல கீழ்…