கதையாசிரியர்: மருதூர்க்கொத்தன்

15 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

மரையாம் மொக்கு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 764
 

 (1998ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சுமக்க முடியாமல் சுமந்து வந்த கயிற்று…

மதியின் பிழையன்று

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,229
 

 (1993ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோகமே போர்வையாய்ப் போர்த்தயர்ந்த நீளத்துயிலுக்கு அந்த…

சித்தம் அழகன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 915
 

 (1998ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பசும் பூங்கா என்றும் தர்ம தேசம்…

ஒளி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,766
 

 (2007ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மகளின் கழுத்திலே தாலியேற்றிச் சுமங்கலியாகப் பார்க்க…

வேலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,486
 

 (1962 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “ஏங்கா, கிடுகச் சுறுக்கா எளயங்களங்கா” தங்கச்சிக்காரி…

ஆற்றுப்படை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 989
 

 (1967 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பிரசவம் வாஸ்தவத்தில் தேமாங்கனிச் சுவையே! இனிப்பும்…

?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,524
 

 (1968 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “எஹ் ஹேஃவ்…! ஹே…வ்” சதைக் கனதிமிக்க…

இரா வணக்கம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,569
 

 (1971 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கடை விறாந்தையின் இரும்புத் தூணிலே சாய்ந்த…

கோடரிகள் கூராகின்றன

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,095
 

 (1971 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கச்சான் காற்றுத் தணிந்த கெதியில் வீசுகிறது….

சாதிகள் இரண்டே

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,029
 

 (1975 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கிலுட்டு பாஸ் அசலாட்டியமாக நடக்கின்றபோது அடியறுந்த…