கதையாசிரியர்: செ.யோகநாதன்

35 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

திருச்சிற்றம்பலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,154
 

 (1973ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருச்சிற்றம்பலம் இப்படிச் செய்வான் எனச் சண்முகலிங்கம்…

அந்த நாள் வரவேண்டும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,705
 

 (1973ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தபாற்காரனின் வருகையினை ஆவலோடு காத்திருந்த அவர், அவன்…

மாயை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,122
 

 (1985ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஏற்கனவே நான் பெங்களூருக்குப் போயிருந்தமையினால் நண்பன்…

அந்திப்பொழுது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 25, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,156
 

 (1979ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1-10 | 11-20 11 இன்னமும்…

இருப்பிடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 20, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,027
 

 (1985ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன்னே, கடற்கரைக்கு எதிரே…

வளைவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,753
 

 (1985ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முதன் முதலிலே அந்தப் பஸ்தரிப்பிடத்திற்கு ரகுதான்…

அந்திப்பொழுது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 21, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,550
 

 (1979ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1-10 | 11-20 1 அந்தக்…

மனோகரி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2022
பார்வையிட்டோர்: 9,218
 

 (1997 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவளை எனது அறை பெருக்கவும் துணிகள்…

ஜானகி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 26, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,891
 

 (1973ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மணி நாலரையாகி விட்டது. வாசலைப் பார்த்தபடியே…

மூன்றாவது மனிதன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 28, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,161
 

 (1985ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கிராமத்திலிருந்து வந்த ஒரு கிழமைக்குள்ளேயே திணறிப்…