கதையாசிரியர்: சந்திரா இரவீந்திரன்

21 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நிச்சயிக்கப்படாத நிச்சயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 7, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,587
 

 (1988ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம் 11-13 அத்தியாயம்-11 ஆதவனின்…

நிச்சயிக்கப்படாத நிச்சயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,716
 

 (1988ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம்…

நிச்சயிக்கப்படாத நிச்சயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 3, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,061
 

 (1988ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-6 | அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம்…

நிச்சயிக்கப்படாத நிச்சயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 1, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,040
 

 (1988ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம் 5-6 | அத்தியாயம்…

நிச்சயிக்கப்படாத நிச்சயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,031
 

 (1988ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம்…

நிச்சயிக்கப்படாத நிச்சயங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 28, 2024
பார்வையிட்டோர்: 8,364
 

 (1988ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4…

எரியும் தளிர்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 26, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,325
 

 (1987ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மருதானை புகையிரத நிலையத்தில் கால் வைத்த…

மடமையைக் கொளுத்துவோம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 24, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,156
 

  (1986ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வீட்டினருடனான சம்பாஷணையை முடித்துக் கொண்ட மாமா…

சில நேரங்களில் சில நியதிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 21, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,261
 

 (1986ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “தேவன்…தேவன்…” ‘கேற்’ வாயிலில் அவசரமான அழைப்புக்…

கண்ணில் தெரியும் ஓவியங்கள்…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 12, 2019
பார்வையிட்டோர்: 7,487
 

 வாயிற் கதவுகளற்ற ஒரு படியில் அப்போது அவள் நின்றிருந்தாள். அது Under groundற்குப் பக்கத்தில் இருந்தது. வர்ணம் தேய்ந்த வெளிச்சுவரொன்றில்…