கதையாசிரியர்: கு.ப.ராஜகோபாலன்

34 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

காமுவின் கதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 939
 

 (1934ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) விடிந்ததும் விடியாமலும் – இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்…

குந்துமணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,819
 

 (1934ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) விளக்கு வைக்கிற நேரம்: சிதறிய சில…

தாய்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,219
 

 (1939ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) விடிய இரண்டு நாழிகைக்கு வண்டி கோணக்கரை…

ராஜேந்திரன் கனவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,272
 

 (1943ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் பெருக்கன்று மாலை….

காதலே சாதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 28, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,955
 

 (1935ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒருவித உணர்ச்சிப் பெருக்கு மிதமிஞ்சிய ஒரு…

விபரீதக் காதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,464
 

 (1943ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அசோகனிடமிருந்து அந்த வரத்தைப் பெற்றதுமே அவளுடைய…

மின்னக்கலை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,241
 

 (1938ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்று வழக்கத்திற்கு விரோதமாகச் சோலை புல்…

வீழ்ச்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,930
 

 (1943ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவராகச் சரண் புகுந்த அந்தக் காடு…

காணாமலே காதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,383
 

 (1943ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அம்மங்கா தேவி அன்று என்னவோ அடங்காத…

முன் தலைமுறை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,063
 

 (1943ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கலியாணபுரம் அசல் கிராமம். காவேரிக்கரை. இரண்டு…