கதையாசிரியர்: வசுமதி ராமசாமி

11 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பேச்சுக் கலை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 26, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,190
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புக்குரிய சுஜாதா, சில சமயம் பேசவே…

வம்புப் பேச்சு வேண்டாம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,826
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புள்ள சுஜாதா, ‘பெண் கல்வி உலகில்’…

இல்வாழ்க்கையின் வெற்றி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 14, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,106
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புள்ள சுஜாதா, நான் இதற்கு முன்…

திட்டம் தேவை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 10, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,396
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புமிக்க சகோதரி சுஜாதா, சேலைகள், ஆடைகள்…

ஆடம்பரம் வேண்டாம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 6, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,035
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புக்குரிய சுஜாதா, துணிகள் வாங்குவதை விடத்…

ஆடை அலங்காரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,571
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புமிக்க சுஜாதா, உன் கடிதத்தில், துணிகள்…

ஆபரணங்கள் அவசியமா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,620
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புமிக்க சுஜாதா, பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் எழுதும்…

வாடகை வீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,607
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புக்குரிய சுஜாதா, வாடகை வீடு மிகவும்…

சொந்த வீடு அவசியமா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,459
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புக்குரிய சுஜாதா, சொந்தமாக வீடு கட்டுவது…

பரிசுப் பொருள்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,463
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்புக்குரிய சுஜாதா, கல்யாணம் மற்றுமுள்ள விசேஷங்களுக்கும்…