கதையாசிரியர்: பொன் சுந்தரராசு

7 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

குழந்தை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 7, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,888
 

 (1968ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பிற்பகல் நேரம். ஆதவன் அனலாய்த் தகித்துக்…

வெறுப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,918
 

 (1980ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இல்லத்திற்குள் நுழைந்த சந்திரன், தன் மகனின்…

ஒரு வான் நிலவின் தனிப் பயணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,717
 

 (1979ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குழந்தையின் அழுகுரல் நடு இரவின் அமைதித்…

ஏணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 22, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,216
 

 (1981ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “இப்பொழுது நீங்கள் எழுதத் துவங்கலாம்…” திருஞானத்தின்குரல்…

நெஞ்சில் நெருப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 16, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,599
 

 (1978ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பினாங்கு மலைக்குச் செல்லும் கம்பிவண்டி நிலையத்தில்…

முதலீடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,220
 

 (1983ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நடந்து முடிந்தது நனவுதான் என்று மாணிக்கத்தால்…

மனிதன் இருக்கிறான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 10, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,429
 

 (1982ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பிற்பகலில்தான் அந்த அலுவல் கட்டளைக் கடிதம்…