கதையாசிரியர்: சு.சோமு

26 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,982
 

 அத்தியாயம்: ௯ | அத்தியாயம்: ௧௦ திருமணம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை நான் அடிவாரத்திற்கு இறங்கி வந்து வேட்டையாடுவேன்….

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,479
 

 அத்தியாயம்: ௮ | அத்தியாயம்: ௯ | அத்தியாயம்: ௧௦ ஈட்டி மனிதர்கள் அவ்வாறு நான் அந்த ஒற்றைக் கல்லறையின்…

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,058
 

 அத்தியாயம்: ௭ | அத்தியாயம்: ௮ | அத்தியாயம்: ௯ கோடரி மனிதர்கள் மிகவும் சோகமாகப் பிரிய வேண்டிய சூழல்….

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,597
 

 அத்தியாயம்: ௬ | அத்தியாயம்: ௭ | அத்தியாயம்: ௮ காதல் நெருப்பு அக்டோபர் 8, 1916: இதுதான் இந்தக்…

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,257
 

 அத்தியாயம்:௫ | அத்தியாயம்:௬ | அத்தியாயம்: ௭ ஸ்சோன்வர்ட்ஸின் கோபம் கப்பலை நோக்கி மெதுவாக நாங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தோம். அதைப்…

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,313
 

 அத்தியாயம்: ௪ | அத்தியாயம் :௫ | அத்தியாயம்:௬ கரை தேடல் அன்றிரவு கறியை உண்டோம். மிகவும் அருமையாக இருந்தது….

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 8, 2021
பார்வையிட்டோர்: 22,431
 

 அத்தியாயம்:௩ | அத்தியாயம்: ௪ | அத்தியாயம்: ௫ வஞ்சகன் பிடிபட்டான் அதே வழியிலேயே வெகு நாட்களாகப் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம்….

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 15, 2021
பார்வையிட்டோர்: 21,780
 

 அத்தியாயம்:௩ – துரோகி | அத்தியாயம்:௩ – திசை மாறிய பயணம் | அத்தியாயம்: ௪ அன்று மத்தியானம் மேக…

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 25, 2021
பார்வையிட்டோர்: 22,246
 

 அத்தியாயம்:௨ | அத்தியாயம்:௩ | அத்தியாயம்:௩ – திசை மாறிய பயணம் துரோகி அந்தச் சில நாட்கள் ஏக்கத்துடனேயே கழிந்தன….

காலம் மறந்த இடம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 15, 2021
பார்வையிட்டோர்: 21,305
 

 அத்தியாயம்:௧ | அத்தியாயம்:௨ | அத்தியாயம்:௩ உதவி பொழுது புலர்ந்த நிலையில் நான் உறங்கியிருக்க வேண்டும். இப்படியே எத்துணை நாட்கள்…